Avís legal

 1. Identificació de la pàgina web

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), posem a la seva disposició la “informació general”, que comprèn les dades identificatives de l’entitat titular d’aquesta PÀGINA WEB:

Denominació social: AIS VISION SYSTEMS S.L.

Nom comercial: AIS VISION

Domicili de contacte: carrer de Can Camps, 10, 08202 Sabadell (Barcelona)

Domicili social: carrer de Can Camps, 10, 08202 Sabadell (Barcelona)

CIF: B65946691

Telèfon: 931 003 035

Email: info@aisvision.com

Nom del domini: www.aisvision.com

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Protocol 58 atorgada 10/01/2013 davant de notari F. de Salas Moreno, Registrada 08/02/2013 Seient 1681 Diari 1156.

 

Condicions d’ús de la pàgina web

 1. Atribució de condició d’usuari de la pàgina web

La utilització de www.aisvision.com (d’ara endavant, la “PÀGINA WEB”) atribueix la condició d’usuari del web i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada per AIS VISION en el mateix moment en què l’usuari accedeix a la PÀGINA WEB. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament les presents condicions en cadascuna de les ocasions en les quals es proposi utilitzar la PÀGINA WEB, ja que poden haver-hi modificacions.

 

AIS VISION es reserva el dret de modificar les condicions d’ús de la PÀGINA WEB i és obligació de l’usuari revisar-les periòdicament.

 

 1. Objecte

Aquestes condicions d’ús pretenen regular l’accés dels usuaris i la navegació posterior a la PÀGINA WEB. Així mateix, aquestes condicions regulen la relació entre els usuaris i AIS VISION quan els primers utilitzin la PÀGINA WEB oferta per AIS VISION amb qualsevol mena de finalitat.

 

 1. Obligacions dels usuaris

Accés i utilització de la PÀGINA WEB:

La visita i la consulta d’informació de la PÀGINA WEB, té caràcter gratuït per a tots els usuaris.

Obligació de fer un ús correcte dels Continguts:

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts de la PÀGINA WEB, entenent per aquests –sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitant– els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els “Continguts”), de conformitat amb la llei, el present avís legal (condicions d’ús) i d’altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

 

 1. Propietat intel·lectual

AIS VISION és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial o ha obtingut les autoritzacions o llicències corresponents per a la seva explotació, sobre el nom del domini, les marques i signes distintius, la informació i la resta de les obres i invencions relacionades amb la PÀGINA WEB i la tecnologia associada a aquesta, així com els seus continguts.

Els continguts d’aquesta PÀGINA WEB, incloent-hi dissenys, aplicacions, text, imatges i codi font, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial.

De cap manera el contingut es podrà utilitzar, reproduir, copiar o transmetre sense el permís previ, escrit i explícit d’AIS VISION.

L’usuari haurà d’abstenir-se d’aportar continguts que hagin estat aconseguits de manera il·lícita o protegits per drets de propietat intel·lectual (copyright) sense l’autorització expressa dels autors originals o els propietaris dels citats drets. En tot cas, respondrà l’usuari i no AIS VISION de les possibles reclamacions econòmiques o de qualsevol classe que poguessin dirigir-se a AIS VISION per aquests fets en reclamació dels citats drets de propietat intel·lectual.

En el cas que un usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter indegut de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través de la PÀGINA WEB i, en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.), l’incompliment dels deures i obligacions previstes en aquestes condicions o la vulneració d’altres drets, haurà d’enviar un email a info@aisvision.com informant AIS VISION. L’email haurà de contenir:

 1. Dades personals del reclamant: nom, direcció, número de telèfon i adreça de correu electrònic;
 2. Especificació de la suposada activitat il·lícita portada a terme a la PÀGINA WEB i, en particular, quan es tracti d’una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits, així com de la seva localització en les pàgines web;
 3. Fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit d’aquesta activitat;
 4. En el supòsit de violació de drets, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits.
 5. Declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant que la informació proporcionada a la notificació és exacta i de caràcter indegut de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.

AIS VISION procedirà immediatament a adoptar les mesures per a l’esmena o eliminació, si s’escau, de les citades dades o continguts.

Tots els serveis d’ús del software estan protegits per lleis de copyright i tractats internacionals de copyright, així com d’altres lleis i tractats de caràcter intel·lectual. Tots els drets de títol i de propietat intel·lectual en el contingut que s’accedeixi a través de l’ús de la PÀGINA WEB és propietat d’AIS VISION o del respectiu propietari i també estan protegits per copyright i altres lleis de propietat intel·lectual.

 

 1. Protecció de dades personals i confidencialitat

En compliment del que es disposa a la normativa de protecció de dades, AIS VISION, com a responsable del tractament, l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni durant la seva navegació per la PÀGINA WEB i/o mitjançant l’emplenament de formularis ubicats a la mateixa PÀGINA WEB, només s’utilitzaran per a gestionar el manteniment de la PÀGINA WEB, oferir-li un servei òptim i de qualitat, millorar l’experiència de l’usuari i dur a terme tasques administratives relacionades amb els serveis i activitats que oferim a través de la PÀGINA WEB. Amb la cessió de les seves dades, vostè ens autoritza a tractar les seves dades amb les finalitats indicades.

AIS VISION garanteix la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal quan aquestes són objectes de tractament en la mesura que té implantades les polítiques de tractament i mesures de seguretat a les que es refereix la normativa de privacitat. Les polítiques de tractament i mesures de seguretat implantades a AIS VISION eviten l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les seves dades de caràcter personal.

Tota la informació que faciliti l’usuari a través dels formularis de la PÀGINA WEB, haurà de ser veraç. Vostè ens autoritza que passin a formar part d’un fitxer del qual AIS VISION n’és responsable. Vostè podrà exercir-ne els drets, i aquesta informació podrà ser utilitzada per mantenir la relació comercial i rebre informació i publicitat de la nostra empresa.

A tots aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a conseqüència de l’emplenament dels formularis. Així mateix, serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a AIS VISION permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l’usuari. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a AIS VISION o a tercers per la informació que ens faciliti.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició dirigint-se a AIS VISION enviant un email a info@aisvision.com indicant a l’assumpte “Exercici de drets LOPDGDD” i el següent contingut:

 • El seu nom i cognoms o nom d’usuari
 • DNI/NIE
 • Correu electrònic
 • Dret que vol exercir
 • Informació a la qual vol tenir accés, rectificar, suprimir, limitar el tractament o exercir el seu dret de portabilitat.

Per a més informació sobre la nostra política de protecció de dades, consulti la nostra “Política de Privacitat” i “Política de Cookies”.

 

 1. Limitacions de responsabilitat

AIS VISION no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament dels serveis de la PÀGINA WEB.  Quan sigui raonablement possible, advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament d’aquests. AIS VISION tampoc garanteix la utilitat dels serveis de la PÀGINA WEB per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, no garanteix que els usuaris puguin efectivament utilitzar els mateixos, accedir a les diferents pàgines web que formen part de la PÀGINA WEB o aquelles des de les quals es presten els serveis.

 

Si vostè se sent perjudicat per la difusió a la nostra PÀGINA WEB de vídeos o imatges, pot remetre’ns un email a info@aisvision.com i estudiarem la seva reclamació i la possibilitat de retirar el material de la nostra PÀGINA WEB.

AIS VISION no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts de la seva PÀGINA WEB generats per empleats d’AIS VISION o pels usuaris de la PÀGINA WEB en publicar les seves opinions en aquesta PÀGINA WEB.

En relació amb els enllaços externs: la PÀGINA WEB pot contenir enllaços a pàgines web que no pertanyen, ni són controlades, editades o censurades per AIS VISION. Per tant, no assumim cap responsabilitat pel contingut, polítiques de privacitat o pràctiques d’aquestes pàgines web externes. L’existència d’aquests enllaços a la web no comporta, per part d’AIS VISION, l’aprovació dels productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol altra classe de material existent en aquestes pàgines web, i no controla ni es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació i/o continguts i serveis existents en els llocs web.

AIS VISION es guardarà el dret a canviar, modificar o afegir clàusules sense notificació prèvia, sempre que es facin constar degudament online en el present document.

 

 1. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Els termes i l’ús de la PÀGINA WEB d’AIS VISION o qualsevol servei que ofereixi AIS VISION seran regits i interpretats d’acord amb les lleis espanyoles, i per a qualsevol controvèrsia que es derivi de l’ús d’aquest servei les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Sabadell (Barcelona).