Blog & Events AIS VISION SYSTEMS

BLOG

Els sistemes de visió artificial al sector farmacèutic

Els sistemes de visió artificial al sector farmacèutic

13 - 01 - 2023

La visió artificial al sector farmacèutic és clau per assolir els alts nivells d’exigència del sector. La tecnologia puntera, amb sistemes de control i d’automatització, facilita els processos i disminueix la probabilitat d’errors. 

Ser la sisena indústria més potent del món comporta una gran responsabilitat. 

El sector farmacèutic s’enfronta diàriament a nous reptes tecnològics. S’ha d’adaptar per superar uns estàndards estrictes que garanteixin la qualitat d’un tipus de producte tan sensible, que afecta directament la salut de les persones

La visió artificial (VA) pot convertir-se en la millor aliada del sector farmacèutic per assolir aquests nivells alts d’exigència.

En què consisteix la visió artificial?

La visió artificial permet a ordinadors i sistemes processar i extreure informació a partir d’imatges, vídeos o altres inputs visuals i actuar en conseqüència de la informació obtinguda. És una branca del que entenem per intel·ligència artificial (IA).

Tot i ser similar a la visió humana, té l’avantatge que permet l’anàlisi de milers de dades per minut amb un marge mínim d’error. Fins i tot permet detectar defectes imperceptibles a simple vista. Això fa que la visió artificial sigui molt fiable i àgil. 

Ara que ja coneixes en què consisteix la visió artificial, donem un cop d’ull als avantatges de comptar amb aquest tipus de sistemes al sector farmacèutic.

Beneficis d’aplicar la visió artificial al sector farmacèutic

La visió artificial representa importants avantatges a les empreses del sector farmacèutic. Aquests en són alguns exemples:

Qualitat

La visió artificial té un alt nivell de precisió i pot garantir que els medicaments compleixin amb els requisits exigits, eliminant qualsevol mena d’error. El monitoratge permet resoldre ràpidament qualsevol problema a la línia de producció.

Per exemple, la VA permet garantir a la mateixa línia de producció que els medicaments estan en bon estat, que un blíster té un nombre correcte de pastilles, que un paquet té el tipus de medicament o el prospecte que li correspon o que el precinte de seguretat de la caixa del medicament està en bones condicions.

Rendibilitat

Segons un estudi de Siemens Financial Services (SFS), l’automatització de les línies de producció al sector farmacèutic representa un benefici de 60 bilions d’euros. 

L’eficiència de la visió artificial fa disminuir el cost que implicaria haver de resoldre errors. Inclús pot evitar haver d’aturar inesperadament la línia de producció per reparar errors o fer-hi manteniment.

Evidentment, la rapidesa amb què es treballa amb la visió artificial, podent comprovar milers de productes per minut, fa que sigui un sistema altament rendible.

Seguretat

La visió artificial garanteix tant la seguretat laboral a la línia de producció, com la seguretat dels productes.

Pot detectar quan el personal no porta els EPIs (equip de protecció individual) i pot reduir els accidents laborals. 

La VA també pot garantir que els productes s’han produït complint les condicions higièniques adequades i que s’emmagatzemen d’acord amb les condicions marcades pels estàndards del sector.

Sostenibilitat

L’eficiència de la visió artificial fa que pràcticament no hi hagi pèrdues. Com que no hi ha errors no s’han de llençar produccions senceres, en haver-se anticipat al problema. 

Això permet ser més eficients amb els recursos utilitzats i, per tant, assolir un nivell de producció més sostenible.

Aplicacions de la visió artificial al sector farmacèutic

La visió artificial al sector farmacèutic ofereix diversos sistemes que, segons les necessitats de cada empresa, permeten el següent:

  • Control de qualitat en el procés d’envasat
  • Verificació de codis 
  • Verificació d’etiquetes
  • Verificació ISO
  • Traçabilitat
  • Inspecció de marcatge variable
  • Control de referències creuades
  • Control d’ompliment
  • Metrologies d’alta precisió
  • Guiatge de robot

Aquests són tan sols alguns exemples dels sistemes de visió artificial que es poden aplicar al sector farmacèutic. 

Des d’AIS Vision Systems podem analitzar el vostre cas per desenvolupar un projecte claus en mà, personalitzat i adaptat a les vostres necessitats i especificacions.

Contacta amb nosaltres per trobar la millor solució.