Blog & Events AIS VISION SYSTEMS

BLOG

El proyecto CICLOP inicia su fase final centrada en la implantación de tecnología de visión artificial en entornos de impresión digital.

El proyecto CICLOP inicia su fase final centrada en la implantación de tecnología de visión artificial en entornos de impresión digital.

26 - 04 - 2023

Després d’haver superat les fases de disseny i contextualització tecnològica en processos d’inspecció de qualitat sobre mostres impregnades, el projecte arrenca la seva fase final.

El passat mes d’agost de 2022, el projecte CICLOP arrencava amb un propòsit clar: desenvolupar un sistema d’assegurament de la qualitat en la producció de panells decoratius i revestiments de gran format. L’irrupció de la visió artificial representa una gran oportunitat en el desenvolupament de sistemes de control de qualitat, especialment sobre entorns d’impressió de gran format on les pautes d’inspecció mitjançant control humà es veuen relegades a un simple control per mostreig.

Permetre la integració de tecnologia de visió artificial en impressió de gran format i alta resolució, suposa un salt qualitatiu en el procés de control de qualitat en entorns industrials. Per això, al llarg dels primers mesos de projecte s’ha treballat en definir l’arquitectura tecnològica per a la correcta captura d’imatge així com el tractament d’imatge d’alta resolució en la pronta detecció de defectes.

Durant la primera fase del projecte, s’han analitzat mostres de panells amb defectes d’impressió en entorn de laboratori la inspecció de les quals ha permès dimensionar l’equipament a instal·lar en l’entorn de producció. Un total de tres càmeres lineals amb resolució 8K, permetran analitzar peces de fins a 1250 mm d’amplada a una cadència de 30m/min. El disseny adaptatiu de la solució, permetrà a més l’ajusta per a diferents condicions de producte, cobrint gruixos de peça entre el rang de 4 a 60 mm.

AIS Vision Systems ha estat una de les empreses col·laboradores en aquest projecte CICLOP, juntament amb BARINSA, VALLS CLIMENT i les organitzacions AMBIT (Living Spaces Cluster) i FUNCTIONAL PRINT (Cluster d’Impressió Funcional) en el marc del projecte AEI-010500-2022b-308 finançat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme gracies al pla de recuperació i fons de la Unió Europea.

Logos_Financiación_UE

 Fitxa tècnica del projecte